Очаквайте информация за SmartFabLab Startup Incubator

Контакти

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org